Menú inferior

 

  

 

 

InicioDónde estamosNuestra historiaContactar

 

 
Fiscal y Contable
 

 

 


 

FISCAL i COMPTABLE

 
 

Orientació i planificació comptable

Confecció de comptabilitats, anàlisis de balanços i Compte de Pèrdues i Guanys, amortitzacions, regularitzacions i tancament d'exercici

Confecció de Comptes Anuals

Estudi i anàlisis finacers i econòmics

Gestió Fiscal: I.V.A., I.R.P.F., Societats, Renta i Patrimoni, Succesions i Donacions...

Confeccióde tot tipus de declaracions i liquidacions tributàries, així com aplaçaments de liquidacions

Asistència i representació en inspeccions fiscals i procediments tributaris

Confecció de tot tipus de documents, escrits i recursos en aquesta matèria

 

 

Per qualsevol consulta, cotacte amb nosaltres

 

 

 Avis Legal    -    ChipyChip